Mapování 2012 - Fluviální morfologie horní Vydry


Cíl mapování 

Cílem mapování je vyhodnotit aktuální hydromorfologický stav Volyňky, projevy dynamiky fluviálních procesů a získat informace o struktuře fluviálních akumulací v korytě.

Mapované úseky

- Vydra mezi Modravou a Antýglem (cca 4,5 km),
- Modravský p. mezi Březníkem a Modravou (cca 8 km)
- Javoří p. (cca 4 km) a
- Losenice (cca 14 km)

Období mapování

Použité techniky
- zmapování hydromorfologie metodikou HEM-G (tj. včetně rozšíření o geomorfologický list) 
- focení vzorků akumulací s rámem pro Sedimetrics (mimo Losenici),
- záznam polohy GPS 
- zákres do mapy 
- fotodokumentaci
- na vybraných místech odběr vzorků  (mimo Losenici).


ċ
HEMF_CZ_2012.rar
(254k)
Jakub Langhammer,
17. 10. 2012 13:17
Ĉ
Jakub Langhammer,
17. 10. 2012 13:16
Comments