Mapování 2012 - Hydromorfologie a následky povodní na Volyňce


Cílem mapování je vyhodnotit aktuální hydromorfologický stav Volyňky, projevy dynamiky fluviálních procesů po povodni 2009 a vývoj úprav toků.

Mapování probíhá od července do 15.9.2012.


Rychlé odkazy:



- Podklady pro mapování - mapovací metodika, formuláře, GIS vrstvy

Podřízené stránky (3): Aktuality Kontakty Podklady
Comments