Kontakty

Koordinace mapování, dotazy, konzultace

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.,

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK,

Albertov 6, Praha 2, 128 43

jakub.langhammer@natur.cuni.cz


Rozdělení povodí pro mapování

Comments